Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


 

TS ISO IEC 27001

  • Bilgiye sadece yetki dahilinde erişim verilerek gizliliği sağlanır,
  • Bilgi yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğü sağlanır,
  • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliği sağlanır,
  • Bu politikayı destekleyen tüm politikası ve prosedürler her birim tarafından uygulanır. Yasal tüm gereklilikler yerine getirilir.
  • Tüm çalışanlar için Bilgi Güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanır.
  • Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumlar ilgililere rapor edilir. İlgililerce sürekli iyileştirme ve kontroller sağlanır.

 

Belgeyi incelemek için tıklayınız