Çevre Politikası

TS EN ISO 14001

 Boyçelik, dikişli çelik boru ve profil, dilinmiş ve ebatlanmış sac üretimi, yaylık çelik tel ve yay konstrüksiyonları alanlarında faaliyet gösteren firmamız; çevreye duyarlılık, temiz çevre ile sağlıklı gelecek ilkeleri ile;
 
  • İlgili Çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve gerektiğinde oluşturduğumuz ve uyguladığımız standartlar ile bu yasal gereklilikleri aşmak. 
  • Belirlenen hedefler doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, çevreyi korumak ve çalışanlara çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
  • Üretim sonucu ve faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları yasal şartlara uygun bertarafını veya geri dönüşümünü sağlamak, atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, sera gazlarının azaltılmasını sağlamak ve biyoçeşitlilik risk ve fırsatlarına önem vermek,
  • Hava, su ve toprak kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri, gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak, önlemek, doğal kaynakları kontrollü kullanmak, koruma yöntemleri geliştirmek ve acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • Temiz bir çevre için doğaya ve canlılara saygılı olmak.
firmamızın Çevre politikasıdır.

Belgeyi incelemek için tıklayınız